Coş de cumpărături

0 produs(e) - 0,00€
Coşul tău este gol!

Tombola

REGULAMENT

 

1.Organizatorul

Organizatorul tombolei “Tombola verii”  este MUCH MORE MARKET SL cu sediul in Poligon Industrial Postura, Av. de las Arboledas 11, Valdemoro, Madrid, Spania, Tel: 918 752 860, reprezentata legal de Balogh Ilona, in calitate de Director General.

2.Drepturi de participare  

La aceasta tombola, poate participa orice persoana fizica, care cumpara produse din Cash & Carry Madrid, in perioada 1 iunie 2014 si 15 august 2014, in valoare minima de 50 euro completeaza talonul primit si o introduce in urna special amenajata in incinta magazinului. La aceasta tombola nu pot participa angajatii firmei MUCH MORE MARKET SL precum si rudele de gradul 1.2.3si4 ale acestora.

3.Perioada de desfasurare   

Campania promotionala se va desfasura in perioada 01.06.2014 - 15.08.2014, in magazinul Cash & Carry Madrid. Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

4.Premii

Premiile se vor acorda la finalul promotiei, prin tragere la sorti, conform mecanismului stipulat la punctul 6, oricarui client care a completat talonul primit. Premiile ce se vor acorda sunt urmatoarele: 

1.    O Dacia Sandero noua 

2.    un scuter Peugeot nou

 3.    un palet de produse alimentare in valoare de 500 euro

In total, se vor acorda 3 premii

5.Taxe si impozite

Premiilor acestei promotii li se aplica legea 35/2006 din 28 noiembrie in privinta impozitelor pe venit a persoanelor fizice(IRPF) ; decretul real nr.439/2007 din 30martie pentru care s a aprobat regulamentul de impozitare din declaratia de venit a persoanelor fizice (RURPF) , decretul real 2069/1999 din 30 decembrie ;decretul real 3059/1966 din 1 decembrie pentru care se aproba desfasurarea si pentru care in acest caz corespunde societatii Much More Market SL realizarea de depunere in cont sau practicarea de retinere corespondenta

In conformitate cu legislatia mentionata premiile obtinute prin participare la tomblola ,concursuri sau combinatii alternative sunt supuse legislatiei in vigoare

Societatea Much More  Market SL plateste la Agentia Tributara valoarea ce corespunde taxelor tributare

pentru valoarea declarata a premiilor

 

 

Castigatorul premiului trebuie sa includa in baza impozabila din declaratia de venit valoarea premiului castigat plus valoarea taxelor platite de societate pt acest premiu

 

(A LOS PREMIOS DE LA PRESENTE PORMOCION, LES SERAN DE APLICACIÓN LA LEY 35/2006 DE 28 DE NOVIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (LIRPF); EL REAL DECRETO Nº 439/2007 DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (RIRPF); REAL DECRETO 2069/1999, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO; REAL DECRETO 3059/1966 DE 1 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EN SU DESARROLLO POR LO QUE, EN SU CASO, CORRESPONDERA A LA ENTIDAD MUCH MORE MARKET S.L LA REALIZACION DEL INGRESO A CUENTA O LA PRACTICA DE LA RETENCION PROCEDENTE.

DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA MENCIONADA, LOS PREMIOS CONCEDIDOS POR LA PARTICIPACION EN JUEGOS, CONCURSOS, RIFAS, O COMBINACIONES ALTERNATIVAS VINCULADAS A LA VENTA O PROMICON DE BIENES O SERVICION ESTAN SUJETOS A RETENCION O INGRESO A CUENTA SIEMPRE QUE EL VALOR DEL PREMIO SEA SUPERIOR A 300 EUROS.

LA EMPRESA MUCH MORE MARKET S.L REALIZARA EN LA AGENCIA TRIBUTATIA EL PERCEPTIVO INGRESO A CUENTA DEL IRPF (ART. 99 LIRPF). EL IMPORTE DEL INGRESO A CUENTA SERA DEL 21%DEL VALOR DE MERCADO DEL PREMIO.A EFECTOS, EL VALOR DE MERCADO DEL PREMIO SERA IGUAL AL VALOR DE ADQUISICION O COSTE DEL PAGADOR( MUCH MORE MARKET S.L), INCREMENTADO EN UN 20%(ART.105 DEL RIRPF)

EL GANADOR DEL PREMIO DEBERA INTEGRAR EN SU BASE IMPONIBLE GENERAL DE DECLARACION DEL IRPF DEL CORRESPONDIENTE EJERCIO FISCAL, LA VALORACION DEL PREMIO (VALOR DE MERCADO) MAS EL INGRESO A CUENTA QUE MUCH MORE MARKET S.L REALIZO)

6.Mecanism

 

Formularul de inscriere in tombola va fi primit de la caserii in urma achizitionarii de produse in valoare de 50 euro, si va contine urmatoarele campuri: nume, prenume, adresa de corespondenta telefon, numarul factura cat si data la care a fost facuta achizitia.

In cazul in care participantul nu completeaza toate campurile existente in formularul de inscriere, acesta nu poate participa la extragere. Toate taloanele de inscriere la tombola vor fi centralizate la MUCH MORE MARKET SL si stocate intr-o baza de date,  aceasta fiind necesara pentru efectuarea extragerii finale, ce va avea loc prin tragere la sorti in mod aleatoriu, in baza taloanelor de participare la tombola. Tragerea la sorti se va desfasura pe data de 15 august 2014, la Cash&Carryl  MUCH MORE MARKET SL. Pot participa la aceasta tombola toate persoanele care indeplinesc prevederile punctului 2 din prezentul regulament.

Tragerea la sorti si acordarea premiilor se vor face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii MUCH MORE MARKET SL. In urma tragerii la sorti a castigatorilor, comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 2 (doi) reprezentanti ai organizatorului.

Castigatorii vor fi anuntati telefonic, ori prin posta, iar numele acestora vor fi publicate pe www.produseromanesti.es, numai cu acordul lor. Pentru a-si ridica premiile, castigatorii se vor prezenta in Cash & Carry Madrid unde s-au inscris la tombola, pana pe data de 15 septembrie 2014, in urma unei informari prealabile pe mail sau prin telefon primite din partea MUCH MORE MARKET SL.

Pentru validarea premiului, castigatorii vor trebui sa prezinte reprezentantului organizatorului factura de achizitie si buletinul de identitate/cartea de identitate, urmand ca organizatorul sa procedeze la confruntarea datelor si la validarea premiului. Neprezentarea facturii de achizitie si buletinul de identitate/cartea de identitate atrage dupa sine imposibilitatea validarii premiului. Neprezentarea castigatorilor in vederea ridicarii premiilor castigate in termenul prevazut mai sus, atrage decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia.

Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.

7.Garantii si servicii post-vanzare    

In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, organizatorii nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse. 

8.       Incetarea actiunii

Prezenta actiune poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora asa cum este aceasta definita de lege.

 

9.       Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta actiune se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

10. Informarea Participantilor

(1) Prezentul regulament sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe pagina www.produseromanesti.es/tombola-verii/regulament sau in magazin.

Participarea la loteria publicitara implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

MUCH MORE MARKET SL., in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de inscriere, precum si cele comunicate organizatorului cu ocazia ridicarii premiilor, prelucrarea facandu-se exclusiv in scopuri de reclama si de publicitate si fiind inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la numarul 227640/2014

Conform legii 15/1999 art 5, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata S MUCH MORE MARKET SL. la adresa sediul social mentionat in preambulul regulamentului. Participantii au de asemenea dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 15/1999, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. 

 

ORGANIZATOR

 

MUCH MORE MARKET SL.

 DIRECTOR GENERAL

Balogh Ilona